STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI POLSKO - ROSYJSKIEJ OБЩECTBO ПOЛЬCКO - РOCCИЙCКOЙ ДPУЖБЫ

 

Szanowny Pan Zygmunt Łukaszczyk

Wojewoda Śląski

 

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko–Rosyjskiej - popierając wniosek Pana Jerzego Tyca – zwraca się z propozycją unieważnienia uchwały o usunięciu Pomnika Żołnierzy Radzieckich z Placu Wolności w Katowicach, uznania Pomnika za zabytek nieruchomy i pozostawienia go na tym samym miejscu.

Przemawia za tym moralna potrzeba uszanowania żołnierzy radzieckich wyzwalających wraz z żołnierzami i partyzantami polskimi Górny Śląsk z niemieckim obozem zagłady w Oświęcimiu spod ludobójczej okupacji niemieckiej. Takich żołnierzy w wyzwalaniu całej Polski poległo ponad 600 tysięcy.

Usuwanie tego Pomnika jest częścią inspirowanej przez antypolskie środowiska w Polsce i w Niemczech ogólnopolskiej akcji niszczenia i usuwania pomników upamiętniających ludobójcze zbrodnie niemieckie oraz bohaterską walkę żołnierzy radzieckich i polskich uwalniających nasz Kraj od niemieckich okupantów. Ta niemoralna i bezprawna ogólnopolska akcja ma na celu zamazywanie zbrodni niemieckich dokonanych na Polskim Narodzie oraz zamazywanie zasług żołnierzy radzieckich i polskich ratujących Naród Polski przed wytępieniem, jak również skłócenie w dobie obecnej dwóch bratnich słowiańskich Narodów – Polskiego i Rosyjskiego.

Należne uszanowanie 600 tysięcy żołnierzy radzieckich i 20 tysięcy żołnierzy polskich poległych w walkach wyzwalających Polskę spod ludobójczej okupacji niemieckiej, dbałość o przyjaźń naszych bratnich Narodów - Polskiego i Rosyjskiego oraz przestrzeganie polsko-rosyjskich porozumień w sprawie ochrony pomników i cmentarzy wojennych nakazuje otoczenie czcią i opieką miejsc i obiektów tamtych tragicznych i bohaterskich lat, w tym również Pomnika Żołnierzy Radzieckich na Placu Wolności w Katowicach.

 

Warszawa, 26 października 2013  roku

 

Pełniący Obowiązki Przewodniczącego

Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

 

Bolesław Tejkowski

 

 

Do wiadomości:

-         Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,

-         Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Pismo j.pol.