KOMITET BUDOWY

Warszawa, 15 lutego 2010 roku


Polacy

 

 

Komitet Budowy Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie zwraca się z patriotycznym apelem o udzielenie pomocy dla realizacji idei wzniesienia Pomnika Grunwaldzkiego w Stolicy Polski – w środku Wielkiej Warszawy na Placu Defilad między ulicą Marszałkowską a Pałacem Kultury i Nauki.

Pomnik Grunwaldzki będzie uczczeniem 600. rocznicy wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem. Będzie wyrazem czci oddanej Narodom Polskiemu, Litewskiemu, Białoruskiemu, Rosyjskiemu, Ukraińskiemu, Czeskiemu, Serbskiemu, których pradziadowie w rycerskiej jedności odnieśli zwycięstwo nad Krzyżactwem uosabiającym średniowieczny imperializm zagrażający Słowiańszczyźnie i całej Europie. Pomnik ten będzie wołaniem o współczesną jedność Narodów Słowiańskich i wszystkich Narodów Europejskich, zapewniającą bezpieczeństwo i pokojową współpracę międzynarodową Europie i Światu.

W idei wzniesienia Pomnika Grunwaldzkiego przyświeca nam przykład Rodaków, którzy w mroku niewoli pod przewodem wielkiego polskiego patrioty, polityka i artysty Ignacego Paderewskiego wznieśli w 1910 roku w Krakowie Pomnik Grunwaldzki upamiętniający 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Odegrał on wielką rolę w mobilizowaniu Polaków i wszystkich Słowian do walki o wolność i niepodległość. Dzisiaj  Pomnik Grunwaldzki przyczyni się wydatnie do patriotycznej konsolidacji Narodu Polskiego w Kraju i na Obczyźnie oraz jedności Narodów Słowiańskich w dziele stawiania czoła współczesnym wyzwaniom.

Ogłoszony wraz ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków konkurs z nagrodami pieniężnymi na projekt Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie wyłoni najlepszą pracę do realizacji.

Niezależnie od rodzaju przyznanej lokalizacji oraz od terminu ogłoszenia wyników konkursu i rozpoczęcia wznoszenia Pomnika, wmurowanie kamienia węgielnego pod jego budowę powinno nastąpić najpóźniej 15 lipca 2010 roku – w dzień bitwy pod Grunwaldem.

Wzniesienie Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie, upamiętniającego 600. rocznicę zwycięskiego czynu zbrojnego Narodów Słowiańskich w imię walki ze złem, w imię dobra Ojczyzny, w imię wolności, niepodległości i sprawiedliwości, jest moralnym obowiązkiem współczesnego pokolenia Polaków wobec sławnego pokolenia grunwaldzkiego, które swoimi wiekopomnymi zasługami wzbogaciło nasze wielkie i nieprzemijające dziedzictwo narodowe.

         Pieniądze na konkurs, projekt i budowę Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie należy przesyłać na konto bankowe PKO BP SA X O/Warszawa, nr 20 1020 1013 0000 0502 0221 9624, z dopiskiem „Pomnik”. Ofiarodawców każdej kwoty uwiecznimy wpisem do Księgi Pamiątkowej Pomnika, a od kwoty 5 000 złotych – tabliczką wmurowaną w cokół Pomnika.

         Komitet Budowy Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie wyraża wszystkim ofiarodawcom najserdeczniejsze podziękowania. 

        

 

KOMITET BUDOWY POMNIKA GRUNWALDZKIEGO W WARSZAWIE

 

Przewodniczącego

Bolesław Tejkowski

 

Zastępca Przewodniczący

Tadeusz Sikorski