Obchody wyzwolenia Warszawy i Krakowa

17 i 18 stycznia obchodziliśmy 66-tą rocznicę wyzwolenia Warszawy oraz Krakowa spod okupacji niemieckiej. Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej zorganizowało w Warszawie uroczyste złożenie wieńców pod Pomnikiem Braterstwa Broni na ulicy Targowej. W trakcie uroczystości wieńce złożyły delegacje:
- Ministerstwa Obrony Narodowej,
- Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- Zarządu Województwa Mazowieckiego,
- Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
- Zarządu Praskich Terenów Publicznych przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy,
- Rady Krajowej Środowiska Polaków - Byłych Żołnierzy Armii Radzieckiej przy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- Rady Krajowej Żołnierzy Armii Ludowej przy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego - dawny Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
- Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej,
- Związku Harcerstwa Polskiego,
- Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego,
- Warszawskiego Komitet Antywojennego,
- Komitetu Budowy Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie,
- Polskiego Komitet Słowiański,
- Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

W ramach uroczystości wygłoszone zostało okolicznościowe przemówienie:

Szanowni uczestnicy!
Dzisiejszą uroczystością wyrażamy cześć bohaterskim żołnierzom radzieckim i polskim, którzy w rozpoczętej 12 stycznia 1945 roku zwycięskiej ofensywie styczniowej pod dowództwem wielkiego stratega marszałka Związku Radzieckiego Gieorgija Żukowa 17 stycznia wyzwolili spod ludobójczej okupacji niemieckiej chwałą okrytą Stolicę Polski - Warszawę. Dali początek szybkiego wyzwalania pozostałych ziem polskich po Odrę i Nysę Łużycką. Wieczna Sława Słowiańskim Żołnierzom, którzy w ciężkich zimowych bojach, kosztem wielu ofiar przywrócili Narodowi Polskiemu heroiczną Stolicę - Warszawę, drogą sercu każdego Polaka. Na cześć tych żołnierzy - radzieckich i polskich wzniesiono w 1945 roku symbolizujący wyzwolenie Warszawy Pomnik Braterstwa Broni, pod którym dzisiaj składamy wieńce. Pomnik ten to symbol święty, bo świętą była sprawa wyzwolenia, za które żołnierze radzieccy i polscy oddawali swe życie w ofierze. I jeśli ktoś zamierza ten Pomnik usunąć, to zniszczyć chce świętą pamięć o żołnierzach, którzy swoją przelaną krwią uratowali nasze życie, uratowali Naród Polski. Niechaj przelana 66 lat temu żołnierska krew radziecka i polska umacnia słowiańską przyjaźń Polski i Rosji oraz wszystkich Państw Słowiańskich dla naszego wspólnego dobra i dobra całej Europy.
Chwilą ciszy i skupienia uczcijmy pamięć żołnierzy radzieckich i polskich poległych za Warszawę.

Tego samego dnia braliśmy także udział w uroczystościach zorganizowanych przez władze rządowe i samorządowe, które odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury.