Obchody wyzwolenia Warszawy

17 stycznia 2012r. obchodziliśmy 67-tą rocznicę wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej. Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej brało udział w uroczystościach związanych z obchodami tej rocznicy, zorganizowanymi przez władze rządowe i samorządowe. Odbywały się one przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury.