Obchody wyzwolenia Warszawy i Krakowa

17 i 18 stycznia 2015 r. obchodziliśmy 70-tą rocznicę wyzwolenia Warszawy oraz Krakowa spod okupacji niemieckiej. Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej brało udział w uroczystościach związanych z obchodami tej rocznicy, zorganizowanymi przez władze rządowe i samorządowe. W Warszawie uroczystości odbywały się przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury.