Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej powstało z inicjatywy działaczy Polskiego Komitetu Słowiańskiego, działającego na rzecz jedności i współpracy narodów i Państw Słowiańskich

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej powstało z inicjatywy działaczy Polskiego Komitetu Słowiańskiego, działającego na rzecz jedności i współpracy narodów i Państw Słowiańskich.

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej ma służyć poznawaniu się Polaków i Rosjan, poznawaniu dziejów oraz współczesnego życia i osiągnięć Polski i Rosji, inicjowaniu rozwoju współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie gospodarczej, naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i turystycznej, propagowaniu nauki języka rosyjskiego w Polsce a języka polskiego w Rosji, krzewieniu przyjaźni Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego, uświadamianiu łączącego Polskę i Rosję wspólnego pochodzenia słowiańskiego i wspólnej kultury słowiańskiej żywej w tradycjach ludowych oraz wspólnych możliwości osiągania wielkich korzyści z rozwijania wszechstronnej współpracy pokojowej.