Fundacja Rozwoju Kultury

Kombinat Kultury

 

 

ul. Kupiecka 51 C

65-001 Zielona Góra

 

         Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej wspiera wszystkie inicjatywy zmierzające do zbliżenia i współpracy Narodu Polskiego z Narodem Rosyjskim i wszystkimi Narodami Słowiańskimi.

         Ze względu na powyższe, przyjęliśmy z radością Waszą propozycję udzielenia Wam patronatu.

         Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej obejmuje patronat honorowy nad realizacją spektaklu pod tytułem „Scenki z Zoszczenki”, przygotowanego przez Teatr Rozrywki Trójkąt, współpracujący z Fundacją Rozwoju Kultury Kombinat Kultury w Zielonej Górze.

 

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

Zarząd Główny