POLSKI KOMITET SŁOWIAŃSKI

Z okazji nadchodzącej 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem Polski Komitet Słowiański wystąpił z inicjatywą budowy pomnika upamiętniającego to wydarzenie. Pomnik miałby powstać w Warszawie. Załączamy poniżej pismo skierowane do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

 

DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DO PREMIERA I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DO WSZYSTKICH POLAKÓW I ORGANIZACJI POLSKICH

W POLSCE I NA OBCZYŹNIE

 

Polski Komitet Słowiański przy poparciu Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego zwraca się z apelem o uczczenie 600. rocznicy wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem budową Pomnika Grunwaldzkiego w stolicy Polski Warszawie.

Wzniesienie Pomnika Grunwaldzkiego będzie wyrazem czci oddanej Narodom Polskiemu, Litewskiemu, Białoruskiemu, Rosyjskiemu, Ukraińskiemu, Czeskiemu, Serbskiemu i pozostałym Narodom Słowiańskim, których pradziadowie w rycerskiej jedności odnieśli zwycięstwo nad Krzyżactwem symbolizującym średniowieczny imperializm zagrażający całej Europie. Pomnik ten będzie wołaniem o współczesną jedność Narodów Słowiańskich, konieczną dla zapewnienia bezpieczeństwa Europie i Światu.

Niechaj w budowie współczesnego Pomnika Grunwaldzkiego przyświeca nam przykład Rodaków, którzy w mroku niewoli pod przewodem Wielkiego Polaka i Artysty Ignacego Paderewskiego wznieśli w 1910 roku w Krakowie Pomnik Grunwaldzki upamiętniający 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Odegrał on wielką rolę w mobilizowaniu Polaków i wszystkich Słowian do walki o wolność i niepodległość.

Tak jak wtedy, tak i teraz Pomnik Grunwaldzki przyczyni się wydatnie do konsolidacji Narodu Polskiego w Kraju i na Obczyźnie oraz jedności wszystkich Narodów Słowiańskich w dziele stawiania czoła współczesnym wyzwaniom, w dziele zapewnienia sprawiedliwego pokoju i rozwijania współpracy między Narodami i Państwami.

Polski Komitet Słowiański powoła w styczniu 2010 roku Społeczny Komitet Budowy Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie, sugerując jego lokalizację na Placu Defilad między ulicą Marszałkowską a Pałacem Kultury i Nauki. Rozpisanie międzynarodowego konkursu na Pomnik Grunwaldzki symbolizujący zwycięstwo i braterstwo Narodów Słowiańskich winno nastąpić niezwłocznie.  Niezależnie od terminu ogłoszenia jego wyników i rozpoczęcia budowy, wmurowania kamienia węgielnego należy dokonać 15 lipca 2010 roku - w dzień bitwy pod Grunwaldem.

            Wzniesienie Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie, upamiętniającego 600. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, jest moralnym obowiązkiem współczesnego pokolenia Polaków wobec sławnego pokolenia grunwaldzkiego, które swoimi wiekopomnymi zasługami wzbogaciło nasze nieprzemijające dziedzictwo narodowe.

            Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku 2010

           

 

POLSKI KOMITET SŁOWIAŃSKI

 

 

Warszawa, 24 grudnia 2009 roku