STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI POLSKO- ROSYJSKIEJ OБЩECTBO ПOЛЬCЬКO-РOCCИЙCКOЙ ДPУЖБЫ

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Barbara Jezierska

 

 

Wniosek

 

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej zwraca się z prośbą o dokonanie wpisu do rejestru zabytków znajdującego się w Warszawie przy skrzyżowaniu ul. Targowej i al. Solidarności zabytku nieruchomego – Pomnika Braterstwa Broni. W świetle ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków, Pomnik ten spełnia wymogi zaliczenia go w poczet zabytków chronionych i wpisania do rejestru zabytków.

Pomnik Braterstwa Broni został wykonany na zlecenie Biura Odbudowy Stolicy przez znanych rzeźbiarzy i architektów, takich jak J.Gazy, B. Lachter, S. Mamot, A. Nieńko, S. Sikora, J. Trenarowski. Pomnik ten został odsłonięty 18 listopada 1945 roku jako pierwszy pomnik w wyzwolonej Warszawie. Figuralne, proporcjonalne, realistyczne sylwetki nacierających i stojących żołnierzy radzieckich i polskich nadają temu Pomnikowi wysoką wartość artystyczną.

Pomnik Braterstwa Broni upamiętnia wspólną bohaterską walkę żołnierzy radzieckich i polskich, wyzwalających spod ludobójczej okupacji niemieckiej ziemie polskie i znajdujące się na nich niemieckie obozy śmierci, w tym KL Auschwitz, którego 65 rocznicę wyzwolenia obchodzimy 27 stycznia. Walka ta uniemożliwiła Niemcom faszystowskim realizację Generalnego Planu Wschodniego, zakładającego zagładę Narodu Polskiego. O wyzwolenie i ocalenie Polski walczyło 4 miliony żołnierzy, spośród których poległo na polskiej ziemi ponad 600 tysięcy żołnierzy Armii Radzieckiej i dziesiątki tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego.

Szacunek dla wybitnego dzieła sztuki prezentującego wysokie walory artystyczne oraz szacunek dla wielkiego bohaterstwa walczących i umierających za Polskę żołnierzy każe chronić symbolizujący te czyny Pomnik Braterstwa Broni i zachować go dla potomności.

 

 

Sekretarz Zarządu Głównego

Dr Jacek Smolarek

 

 

 

Otrzymują do wiadomości:

1.     Minister Spraw Zagranicznych

2.     Minister Obrony Narodowej

3.     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4.     Prezydent M. St. Warszawy

5.     Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ M. St. Warszawy