STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI POLSKO - ROSYJSKIEJ OБЩECTBO ПOЛЬCКO - РOCCИЙCКOЙ ДPУЖБЫ

W obronie pomnika w Pieniężnie

 

Prezentujemy stanowisko Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej przeciwstawiające się usunięciu pomnika w Pieniężnie.

 

 


Warszawa, 11 lipca 2015 roku

 

 

Starosta Braniewski

Leszek Dziąg

 

 

Panie Starosto!

 

          Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej zwraca się do Pana o unieważnienie decyzji zburzenia Pomnika radzieckiego Generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie.

Tę haniebną decyzję mógł Pan podjąć pod wpływem neonazistowskich Niemców i banderowskich Ukraińców oraz polityków polskich wspólnie wysługujących się tym siłom na Zachodzie, które kierują Polskę przeciwko Rosji. Decyzji tej nie podjął Pan na pewno w konsultacji z całą społecznością Powiatu Braniewskiego.

          Przypominamy Panu, że Generał Iwan Czerniachowski był wybitnym dowódcą 3. Frontu Białoruskiego Armii Radzieckiej, przywracającego Polsce Warmię i Mazury w niezwykle trudnych walkach z nazistowskim, ludobójczym wojskiem niemieckim. W tych niezapomnianych dla Rosjan i Polaków walkach, bohaterski Generał Iwan Czerniachowski poległ wraz z wieloma swoimi bohaterskimi żołnierzami radzieckimi. Zasłużył sobie na wieczną pamięć i wdzięczność Narodu Polskiego uratowanego przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie od przygotowanej przez Niemców zagłady.

          Wspólna walka, wspólnie przelana krew, wspólnie odniesione zwycięstwo żołnierzy radzieckich i polskich jednoczyła wtedy i jednoczy na zawsze nasze Narody.

          Symbolem tego są pomniki wyrażające szacunek i cześć dla żołnierzy radzieckich i polskich, którzy w krwawych bitwach II wojny światowej zapewnili Polsce istnienie. Jednym z takich pomników jest godny szacunku Pomnik Generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie.

          Nasz polski szacunek dla żołnierskiego trudu, nasze polskie poczucie honoru i moralności nakazuje zachowanie grobów i pomników żołnierzy radzieckich oraz nazw obiektów i ulic im poświęconych.

          Trzeba zawsze pamiętać, że miliony tych żołnierzy walczyło z wielkim poświęceniem o wyzwolenie Polski spod ludobójczej okupacji niemieckiej, a ponad 600 tysięcy poległo na polskiej ziemi.

          Obowiązkiem Pana – Panie Starosto - jest odnowienie, chronienie i otoczenie szacunkiem Pomnika Generała Iwana Czerniachowskiego.

          Zburzenie tego Pomnika okryje Pana hańbą oraz zdyskwalifikuje moralnie i politycznie.

          Życzymy Panu rozwagi, poczucia honoru oraz elementarnej uczciwości i przyzwoitości w podjęciu ostatecznej decyzji o losie Pomnika Generała Iwana Czerniachowskiego.

 

            Do wiadomości:

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej,

- Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski,

- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin,

- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 

 

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

Zarząd Główny

Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Pismo j.pol.
Pismo j.ros.