STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI POLSKO - ROSYJSKIEJ OБЩECTBO ПOЛЬCКO - РOCCИЙCКOЙ ДPУЖБЫ

W obronie pomników w Pieniężnie oraz Szczecinie

 

Prezentujemy pisma Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej przeciwstawiające się usunięciu pomników w Pieniężnie oraz Szczecinie.

 

 


Warszawa, 14 lutego 2014 roku

 

Rada Miejska w Pieniężnie

 

Stowarzyszenie  Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej apeluje o anulowanie Waszej uchwały o rozebraniu pomnika radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego. Był on dowódcą  3. Frontu Białoruskiego, przywracającego Polsce Warmię i Mazury w ciężkich bojach z nazistowskim, ludobójczym wojskiem niemieckim.

To generał Czerniachowski dowodził bohaterskimi żołnierzami radzieckimi, dzięki którym Wy-radni żyjecie dzisiaj w dobrobycie na pięknej, polskiej ziemi warmińsko-mazurskiej.

W ocenie generała Iwana Czerniachowskiego i żołnierzy radzieckich nie słuchajcie kłamliwych relacji fałszywych historyków finansowanych przez neonazistowskich Niemców i na ich polecenie fałszujących historię II wojny światowej. Nie słuchajcie też kłamliwych wspomnień byłych żołnierzy niemieckich znanych ze swych ludobójczych zbrodni. Kierujcie się jedynie prawdą i polską racją stanu, która nakazuje szacunek dla walczących i ginących  za Polskę żołnierzy radzieckich w braterstwie broni z żołnierzami polskimi.

Nasz polski szacunek dla żołnierskiego trudu, nasze polskie poczucie honoru nakazuje zachowanie grobów i  pomników żołnierzy radzieckich oraz nazw obiektów i ulic  im poświęconych, albowiem miliony tych żołnierzy walczyło z wielkim poświęceniem o wyzwolenie Polski spod ludobójczej okupacji niemieckiej, a ponad 600 tysięcy  poległo na polskiej ziemi.

Brońcie polskości ziemi warmińsko-mazurskiej, brońcie grobów,  pomników i nazw upamiętniających żołnierzy radzieckich przywracających Polsce Warmię i Mazury, brońcie polskiej ziemi warmińsko-mazurskiej przed wyprzedażą obcokrajowcom, a zwłaszcza Niemcom - byłym okupantom Polski.

 

Przewodniczący Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

 

 

Bolesław Tejkowski

 

Do wiadomości:

-  Burmistrz  Pieniężna Kazimierz Kiejdo,

-  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas,

-  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

-  Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pismo j.pol.
Pismo j.ros.

 

 


Warszawa, 17 marca 2014 roku

 

 

Prezydent Miasta Szczecina

Piotr Krzystek

 

 

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej przeciwstawia się usunięciu z Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie Pomnika upamiętniającego żołnierzy radzieckich, którzy w 1945 roku wraz z żołnierzami polskimi przywracali Polsce Pomorze Zachodnie w ciężkich walkach z nazistowskim, ludobójczym wojskiem niemieckim.

Uchwała Rady Miasta Szczecina o usunięciu tego Pomnika jest częścią zorganizowanej ogólnopolskiej akcji niszczenia i usuwania pomników upamiętniających bohaterską walkę żołnierzy radzieckich i polskich, uwalniających Polskę od niemieckich okupantów znanych z ludobójczych zbrodni.

Ta haniebna akcja, inspirowana przez neonazistowskie środowiska niemieckie i posłuszne im środowiska polityczne w Polsce, ma na celu usuwanie z pamięci Polaków zbrodni popełnionych przez Niemców oraz zasług żołnierzy radzieckich i polskich w uwolnieniu naszego Kraju od niemieckich zbrodniarzy planujących całkowitą zagładę Narodu Polskiego.

Ta w istocie antypolska akcja usuwania pomników radzieckich żołnierzy ma też na celu skłócanie dwóch bratnich słowiańskich Narodów - Polskiego i Rosyjskiego.

Niszczenie świętych żołnierskich symboli jest tym bardziej haniebne, że idzie w parze ze zdradziecką wyprzedażą potomkom niemieckich zbrodniarzy polskiej ziemi, wywalczonej dla Polski przez Armię Radziecką i Wojsko Polskie kosztem ponad 600 tysięcy poległych żołnierzy.

Polskie  poczucie  honoru, polski szacunek dla żołnierskiej walki i żołnierskiej śmierci nakazuje Panu i całej szczecińskiej władzy samorządowej zachowanie Pomnika na Placu Żołnierza Polskiego,  zachowanie i obronę wszystkich innych obiektów i nazw upamiętniających radzieckich i polskich bohaterów II wojny światowej. Dzięki nim żyjecie dzisiaj w dobrobycie na ziemi pomorskiej przez nich wywalczonej dla Polski.

W szacunku dla żołnierskiego trudu wojennego - brońcie polskości i polskiej własności tej ziemi. Nie pozwólcie na jej wyprzedaż obcokrajowcom, na utratę jej polskiego oblicza narodowego.

 

 

Przewodniczący Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

Bolesław Tejkowski

 

 

Do wiadomości:

-  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski,

-  Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,

-  Wojewoda Zachodniopomorski  Marek Tałasiewicz,

- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 

Pismo j.pol.
Pismo j.ros.