Stanowisko sanacji wobec sąsiadów


Poniżej zamieszczamy opublikowany przez Prof. Tadeusza Wyrwę (Zeszyty Historyczne-Paryż, 1984 r. nr. 67)
raport Szefa II Oddziału Sztabu Armii Francuskiej płk Gauche z rozmowy z Szefem II Oddziału Sztabu WP płk Tadeuszem Pełczyńskim
współodpowiedzialnym w okresie późniejszym za tragedię Powstania Warszawskiego. Raport ukazuje kogo rządząca wówczas piłsudczyzna
uważała w latach 30-tych za głównego wroga Polski.