Prof

Prof. dr hab. Bazyli Białokozowicz

„Fryderyk Chopin w życiu i twórczości Lwa Tołstoja”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy artykuł ukazał się w pracy:

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich;

red. Krystyna Galon-Kurkowa i Ewa Studziżba-Komisaruk;

Wrocław 2001