Do członków, sympatyków i zainteresowanych utworzeniem i działalnością Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

Do członków, sympatyków i zainteresowanych utworzeniem i działalnością Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

 

 

 

Nasze Stowarzyszenie nie jest wspierane dotacjami państwowymi lecz ofiarnością popierających nas osób przekazujących składki, darowizny i udzielających wszelkiej innej pomocy.

Uzyskane od ofiarodawców środki efektywnie wykorzystywane umożliwiają nam działalność i realizowanie przyjętych celów.

Za każde nawet najmniejsze wsparcie serdecznie dziękujemy.

 

 

Nasze konto bankowe:

 

PKO BP S.A. X O/Warszawa, nr 67 1020 1013 0000 0802 0218 8076

 

Nasz adres:

 

00-521 Warszawa, ul. Hoża 25 m13.

 

 

 

 

Uwaga: Wpłaty na konto powinny zawierać imię, nazwisko i adres wpłacającego oraz dopisek „składka” lub „darowizna”. Wpłaty większe niż 820 zł mogą być dokonywane jedynie przelewem z konta bankowego lub kartą płatniczą.