STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI POLSKO - ROSYJSKIEJ OБЩECTBO ПOЛЬCКO - РOCCИЙCКOЙ ДPУЖБЫ

 

 

Wywiad Przewodniczącego ZG SPPR  Bolesława Tejkowskiego

dla czasopisma Newsweek w dniu 6 marca 2014 roku na temat:

Z czego bierze się wzajemna niechęć między Polakami a Rosjanami.

 

 

1. Dlaczego Polacy nie lubią Rosjan?

 

Pytanie jest źle sformułowane. Powinno ono brzmieć: Dlaczego część Polaków nie lubi Rosjan?

Dokładnie nie wiadomo, czy ta część Polaków stanowi większość, czy mniejszość Narodu Polskiego.

Naszym zdaniem niechęć około połowy Polaków do Rosjan w mniejszym stopniu wynika z dawnych historycznych konfliktów między naszymi Narodami, mających miejsce w czasach rozbiorów Polski, czy też w okresie komunizmu. Niechęć części Polaków do Rosjan w większym stopniu wynika z celowo realizowanej przez władzę, opozycję i media w Polsce polityki antyrosyjskiej, przeciwstawiającej Polaków Rosjanom i Rosji jako rzekomo naszemu największemu wrogowi. Ta szkodząca Polsce polityka antyrosyjska jest wymagana przez  kierownictwa USA, NATO i Unii Europejskiej, które przygotowują Polaków do wielopłaszczyznowej konfrontacji z Rosją.

Pomimo tej obłędnej antyrosyjskiej indoktrynacji Polaków, coraz więcej polskich środowisk patriotycznych szuka w Rosji sojusznika, bowiem broni ona wartości naturalnych wobec destrukcji moralnej i materialnej płynącej z Zachodu.

 

 

2. Dlaczego Rosjanie nie lubią Polaków?

 

Pytanie powinno brzmieć: Dlaczego część Rosjan nie lubi Polaków?

Niechęć Rosjan do Polaków jest zjawiskiem  o  wiele mniejszym,  niż niechęć Polaków do Rosjan. Wynika to między innymi z  działalności rosyjskiej władzy dążącej do pojednania z Polską. Istniejąca niechęć części Rosjan do Polaków jest odpowiedzią na totalną antyrosyjskość w Polsce, na przynależność Polski do wrogich wobec Rosji Unii Europejskiej i NATO. Niechęć części Rosjan wobec Polaków budzi kampania niszczenia w Polsce pomników żołnierzy radzieckich wyzwalających polskie ziemie spod ludobójczej okupacji niemieckiej.

Angażowanie się polskich władz w antyrosyjskie manifestacje na Ukrainie niewątpliwie wzmaga niechęć części Rosjan do Polaków.

Pomimo tego wszystkiego, u Rosjan  w stosunku do Polaków przeważa  życzliwość, słowiańska solidarność narodowa, chęć ułożenia sobie przyszłości w oparciu o sojusz Rosji z Polską.